hakkında.

Yerleşimin başladığı dönemlerden itibaren yazlık kimliği taşıyan Kadıköy bölgesi ve özellikle Bağdat caddesi 1800’lerin sonundan günümüze kadarki süreçte köşklerden çok katlı kulelere 4 büyük değişim dönemi geçirmiştir. Ancak yaklaşık son 10 yıldır yaşanılan büyük dönüşüm ile günümüzde özgün kimliğini kaybetme noktasına gelmiştir. Bu kolektif proje kaybolan 'sayfiye' kimliği için bir hafıza köprüsü kurmayı amaçlar. Geçmişin insanları ve onların hikayelerini, dönüşen sokaklar, binalar ve her renkten sakinlerini günümüz kuşağıyla ve güncel dünyayla buluşturmayı arzular.

 

Proje iki temel ihtiyaca odaklanıyor; başta Bağdat caddesi Kadıköy hattı boyunca bölgenin 'sayfiye' kimliğini yok eden kentsel dönüşümün tespit edilmesi, kayıt edilmesi ve yorumlanması, bununla birlikte 'sayfiye' kültüründen günümüze kadar gelen, halen yok olmamış ve korunması gereklilik halini alan, doğanın, insanın ve insan üretiminin görsel-işitsel olarak yorumlanması ve arşivlenmesi.

 

Doğa ve insanın üretimi arasındaki ilişkide doğanın yok edicilikteki üstünlüğü tartışılamaz. Bununla birlikte insanın kendi ürettiğini, doğa ile mukayese edilemeyecek kadar hoyrat ve gaddar bir şekilde yok ettiği de bir gerçektir. Günümüz Türkiye’sinde temel ekonomik üretim alanlarından biri olan inşaat sektörünün tüketim çağında geldiği yer ‘kitch’likten hiçliğe doğru üreyen çok katlı binalar ile işaretlenebilir. Kentsel dönüşüm denkleminin mimarları ve bir anlamda failleri, bugünün müteahhitleri olduğu kadar arka plandaki oyuncular, bankalar, medya gibi birbirine bağlı uzantılarla ifade edilebilir. Ve dolayısıyla günümüzde bölgedeki binalar ve uygulanan çevre planlaması beraberinde düşünselliğin, kimliğin, etiğin giderek yerinden söküldüğü, kimliksizliği kendine kimlik edinen yeni ve tanımsız bir mekana bürünüyor.

 

Günümüzde bu bölgede kolayca gözlemlenen sınıflar arası farklar, geçmişteki durumun aksine bir gösteriş aracına dönüşüyor. Sermaye gücünün yelpaze gibi açıldığı bu bölgenin planlaması ve mimarisi projenin eleştirel odağını oluşturur. Sayfiyenin köklü sakinleri ise bugün birer ziyaretçi durumundadır.